Viktiga länkar

Ekonomi

För dig som genomgår IVF-behandling gäller Högkostnadsskydd för läkemedel.

Enligt Skatteverket kan du göra Bruttolöneavdrag för din IVF-behandling och spara upp till 55 % av kostnaden. Detta är en överenskommelse du träffar med din arbetsgivare.

Kontakta Human Finans för olika finansieringslösningar av din IVF-behandling.

Upplysningar

I det Nationella kvalitetsregistret kan du läsa mer om svensk statistik vad gäller olika behandlingsformer för IVF samt resultat uppdelat i olika åldersklasser.

Läs gärna mer om Livsmedelsverkets rekommendationer om kost och hälsa vid graviditet.

Socialstyrelsen hanterar idag det svenska regelverket omkring IVF.

För dig i behandling

Här kan du ladda ned instruktionsfilmer eller läsa hur man använder instruktionspennan.

Hemsidor av intresse

Inför en IVF-behandling är det bra att läsa på om provrörsbefruktning och barnlöshet samt även ta del av andras berättelser – i måttlig mängd. Kom ihåg att alla IVF-behandlingar är individuella och upplevs olika!

Andra länkar av intresse