Bruttolöneavdrag

Arbetsgivaren har rätt att bekosta sjukvård som inte är offentligt finansierad. Förmånen är skattefri men inte avdragsgill för arbetsgivaren. Här finns inget som hindrar att arbetsgivaren efter överenskommelse gör ett bruttolöneavdrag för den anställde för att kompensera sig för kostnaden. Det är upp till arbetsgivaren att själv besluta om bruttolöneavdrag skall godkännas. Om du får godkänt bruttolöneavdrag betalar din arbetsgivare behandlingen och gör därefter avdrag på din bruttolön under överenskommen tid. Som anställd slipper du bekosta din behandling med skattade medel. Du kan spara mellan 30 och 55 % av kostnaden eftersom din skatt blir lägre med sänkt bruttolön. Arbetsgivaren behöver inte betala arbetsgivaravgifter på behandlingsavgiften då det är en skattefri förmån. Den faktiska kostnaden för den anställde beror på månadslönens storlek (pga brytpunkterna för statlig skatt).

Exempel: Om den anställde har en månadslön under brytpunkten (34 50o kr månadslön år 2012) blir den faktiska kostnaden ca 30 000 (behandlingskostnad) x 0,70 = 21 000 kronor. Den anställde sparar därmed 9 000, d v s besparingen blir 30 %. Vid högre skattesats blir besparingen högre (samma % av behandlingspriset som den anställdes skattesats).

Det finns inget som hindrar att den anställde och arbetsgivaren kommer överens om en avbetalning av behandlingen. På skatteverket.se kan du läsa mer om bruttolöneavdrag för behandlingar. I Skatteverkets skrivning angående bruttolöneavdrag för IVF står det att: ”Behandlingen till den del den riktar sig mot den anställdes partner alltid är att se som en skattepliktig förmån”. Detta har föranlett oss att i en skrivelse till Skatteverket påpeka problemet om hur behandlingskostnaden skall fördelas. Skatteverket har svarat att de inget har att invända mot att kostnaden för provrörsbefruktning fördelas jämnt mellan parterna. Det är alltså möjligt för var och en att få halva behandlingskostnaden betald via bruttolöneavdrag. Om båda parterna får tillåtelse till detta hos sina respektive arbetsgivare kan hela behandlingskostnaden betalas via bruttolöneavdrag.

Har du några frågor kontakta gärna Elisabet Sandgathe eller Linda Sundén på telefon 031-710 46 33 eller maila på ekonomi@fertilitetscentrum.se